Coolshaping

FETTFRYSNING, Cryolipolys

 

Vad är fettfrysning, Cryolipolys?

Fettfrysning är en vetenskapligt bevisad metod för permanent reducering av fettvävnad som inte reagerar på kost och träning. Fettfrysning kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett enkelt och effektivt alternativ för att ta bort isolerade fettdepåer.

Hur går fettfrysning till?

Vid fettfrysning använder vi ett eller två handstycken för att suga in fettvävnad. Man lägger en skyddsduk på huden under handstyckena och startar behandlingsschemat. Under pumpande vakuum kyler man ner fettvävnaden till minus 10 grader och förstör fettcellerna.

Priser för Coolshaping

  • Coolshaping 60 minuter 3500 kr
  • Coolshaping 120 minuter 2 områden 4995 kr